30 stycznia 2023

Terapeutyczna moc wyobraźni wg terapii schematu

Często powtarzam, że przeszłości już nie zmienimy, ale możemy zmienić nasz stosunek do niej.
Jedną z technik, które ułatwią nam to zadanie jest WYOBRAŻENIOWA ZMIANA SKRYPTÓW, z której chętnie korzystam, pracując wg terapii schematów.

Jaki cel przyświeca zmianie skryptów?

  • modyfikacja schematów-przekonań kluczowych poprzez zmianę znaczenia nadanego odtworzonemu i przeżytemu w wyobraźni wydarzeniu;
  • przyjmowanie różnych perspektyw poprzez doświadczenie, a także zwiększenie elastyczności psychologicznej.

Instrukcja postępowania przy wyobrażeniowej zmianie skryptów

W skrócie wygląda to tak, że:

  1. „Terapeuta prosi o dokładnie przywołanie wspomnienia, które kojarzy się pacjentowi z obecnym stanem i opowiedzenie o nim w pierwszej osobie.
  2. Interwencja terapeuty polega na wyobrażeniowej ingerencji we wspomnienie, zgodnie z wyrażoną przez pacjenta potrzebą.
  3. Terapeuta (odgrywając rolę) wpływa na przebieg wyobrażenia.

Wszystko po to, by wyobrażone zakończenie sytuacji było inne od pierwotnego i dzięku temu pacjent mógł doświadczyć w wyobraźni innego stanu emocjonalnego oraz zmienić znaczenie, jakie nadał wcześniej traumatycznemu wydarzeniu.”
Technika wyobrażeniowej zmiany skryptów jest metodą bardzo uruchamiającą emocjonalnie i konieczne jest solidne uzasadnienie interwencji oraz poprzedzająca ją psychoedukacja, aby przeciwstawić się kłopotom pacjenta z kreowaniem wyobrażeń, konfliktowi dotyczącemu akceptacji interwencji terapeuty, czy też dysocjacji lub złości.

Macie jakieś doświadczenie z technikami wyobrażeniowymi – zarówno od strony terapeuty, jak i pacjenta? Moim zdaniem trzeba mieć już zbudowaną więź terapeutyczną, aby wprowadzać z powodzeniem tego typu interwencje, bo inaczej pacjent może już nie wrócić do gabinetu.

____
wpis na podstawie książki A. Popiel, E. Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna”, s.297-298, PWN Moc wiedzy, 2022.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *