O Psychonomii

PSYCHONOMIA to miejsce, gdzie dzielę się z Wami wiedzą o psychologii i psychoterapii w sposób profesjonalny, ale staram się mówić o tym „ludzkim” językiem.

Czym jest Psychonomia?

Nazwa PSYCHONOMIA nie występuje oficjalnie w polskich słownikach psychologicznych. Jest to połączenie greckich słów: psyche (dusza) oraz nomos (prawo) i na nasz wewnętrzny użytek możemy to przetłumaczyć jako prawa rządzące ludzkim postępowaniem, zachowaniem, przekonaniami oraz emocjami. Jest to jednocześnie zakres badań psychologii eksperymentalnej, która podejmuje próbę formułowania niepodważalnych praw i zasad, opisujących nasze życie psychiczne, od myśli, poprzez emocje, aż po zachowanie. Ze względu na tak inspirującą genezę, nazwa PSYCHONOMIA stała się integralną częścią mojej działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Sam wybierz, która część Psychonomii najbardziej Ciebie interesuje!

Nazwa i jej znaczenie sugerują tematykę, którą będę podejmować zarówno na niniejszej stronie internetowej, blogu, podczas dedykowanych warsztatów, jak również w trakcie indywidualnych spotkań na żywo, w intymnej atmosferze gabinetu psychologicznego. Postaram się znaleźć i wyjaśnić uniwersalne zasady (prawa), które kierują naszym życiem psychicznym, szczególnie w sferze emocji, myśli i naszych zachowań. Natomiast podczas wizyt w gabinecie zmierzymy się z tematami, rodzącymi cierpienie i dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu, a także przyjrzymy się tym obszarom, które można wzmocnić, aby poprawić komfort swojego życia przy wsparciu psychologa i psychoterapeuty.

Indywidualne konsultacje psychologiczne opieram przede wszystkim na nurcie psychodynamicznym, systemowym oraz behawioralno-poznawczym 3. falii (terapia schematu) – u podstawy którego znajduje się aktywna współpraca między Klientem/Pacjentem a specjalistą.

Kto jest autorem Psychonomii?

Od 2014 roku z pasją i zaangażowaniem tworzę PSYCHONOMIĘ, wspierając ją swoim formalnym wykształceniem psychologicznym i psychoterapeutycznym. Moim priorytetem jest profesjonalne, ale przede wszystkim „ludzkie” podejście do poruszanych tutaj tematów.

PSYCHONOMIA to dwa światy – ten wirtualny, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji na tematy psychologiczne zarówno na stronie www oraz w mediach społecznościowych, a także ten realny, który opiera się na indywidualnej pracy psychoterapeutycznej i psychologicznej w gabinecie, a także podczas warsztatów i szkoleń.

SPOTKAJMY SIĘ W ŚWIECIE PSYCHONOMII!

DO ZOBACZENIA