29 września 2015

Regulamin warsztatów psychonomicznych

 1. Organizatorem warsztatu jest Psychonomia – usługi psychologiczne Anna Jerzak, zwana dalej Psychonomią.
 2. Opis i termin warsztatu dostępne są na stronie internetowej: www.psychonomia.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/psychonomia W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności Psychonomia zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie, terminie lub do zmiany osoby prowadzącej warsztaty.
 3. Cena warsztatu obejmuje udział w zajęciach oraz materiały szkoleniowe.
 4. Rejestracji na warsztat uczestnik/-czka dokonuje poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: annajerzak@psychonomia.pl”
 5. Psychonomia zastrzega sobie prawo do poinformowania uczestników/czki o odwołaniu warsztatu na 2 dni przed terminem zajęć. Informacja zostanie rozesłana drogą elektroniczną. W tym przypadku wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.
 6. Psychonomia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Poinformuje o tym uczestników/czki droga elektroniczną, w terminie podanym w pkt.5. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni
 7. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Należność za warsztat uczestnik/czka jest zobowiązany/a uregulować najpóźniej 5 dni przed zajęciami. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwa jest płatność gotówką w dniu warsztatu.
 9. Uczestnik/czka ma prawo zrezygnować z udziału w warsztacie na 7 lub więcej dni przed terminem zajęć. W takiej sytuacji Psychonomia zwraca uczestnikowi/-czce 100% wpłaconej kwoty.
 10. Wprzypadku rezygnacji z udziału w warsztacie na mniej niż 7 dni przed planowaną datą zajęć, Psychonomia zastrzega sobie prawo do pełnego wynagrodzenia.
 11. W sytuacji opisanej w pkt.10 uczestnik/czka zobowiązany/a jest do wysłania rezygnacji drogą mailową, na adres: annajerzak@psychonomia.pl. Liczy się data wpłynięcia rezygnacji do Psychonomii.
 12. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie droga elektroniczną informacji marketingowych i handlowych.
 13. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015.

Anna Jerzak


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *