REGULAMIN WARSZTATÓW PSYCHONOMICZNYCH.


Regulamin warsztatów psychonomicznych.

 1. Organizatorem warsztatu jest Psychonomia – usługi psychologiczne Anna Jerzak, zwana dalej Psychonomią.
 2. Opis i termin warsztatu dostępne są na stronie internetowej www.psychonomia.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/psychonomia. W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności Psychonomia zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie, terminie lub do zmiany osoby prowadzącej warsztaty.
 3. Cena warsztatu obejmuje udział w zajęciach oraz materiały szkoleniowe.
 4. Rejestracji na warsztat uczestnik/czka dokonuje poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: annajerzak@psychonomia.pl.
 5. Psychonomia zastrzega sobie prawo do poinformowania uczestników/czki o odwołaniu warsztatu na 2 dni przed terminem zajęć. Informacja zostanie rozesłana drogą elektroniczną. W tym przypadku wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.
 6. Psychonomia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Poinformuje o tym uczestników/czki droga elektroniczną, w terminie podanym w pkt.5. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.
 7. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Należność za warsztat uczestnik/czka jest zobowiązany/a uregulować najpóźniej 5 dni przed zajęciami. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwa jest płatność gotówką w dniu warsztatu.
 9. Uczestnik/czka ma prawo zrezygnować z udziału w warsztacie na 7 lub więcej dni przed terminem zajęć. W takiej sytuacji Psychonomia zwraca uczestnikowi/czce 100% wpłaconej kwoty.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie na mniej niż 7 dni przed planowaną datą zajęć, Psychonomia zastrzega sobie prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za odbyty warsztat.
 11. W sytuacji opisanej w pkt.10 uczestnik/czka zobowiązany/a jest do wysłania rezygnacji drogą mailową, na adres annajerzak@psychonomia.pl. Liczy się data wpłynięcia rezygnacji do Psychonomii.
 12. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie droga elektroniczną informacji marketingowych i handlowych.
 13. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015.

 

 

Anna Jerzak


O Psychonomia - Anna Jerzak

Psycholog, psychoterapeuta oraz specjalista komunikacji społecznej, pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi w nurcie integrującym podejście psychodynamiczne, systemowe oraz poznawczo – behawioralne. Jest twórcą autorskiego bloga, gdzie dzieli się recenzjami książek oraz ciekawostkami, dotyczącymi psychoterapii oraz psychologii, opartymi na rzetelnych badaniach profesjonalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *