PSYCHONOMIA to miejsce, które powstało z pasji do pięknych rzeczy i wiary w naukowe podejście do zjawisk życia codziennego.

Czym jest Psychonomia?

   Nazwa PSYCHONOMIA nie występuje oficjalnie w polskich słownikach psychologicznych. Jest to połączenie greckich słów: psyche (dusza) oraz nomos (prawo) i na nasz wewnętrzny użytek możemy to przetłumaczyć jako prawa rządzące ludzkim postępowaniem, zachowaniem, przekonaniami oraz emocjami. Jest to jednocześnie zakres badań psychologii eksperymentalnej, która podejmuje próbę formułowania niepodważalnych praw i zasad, opisujących nasze życie psychiczne, od myśli, poprzez emocje, aż po zachowanie.

Sam wybierz, która część Psychonomii najbardziej Ciebie interesuje!

   Nazwa i jej znaczenie sugeruje tematykę, którą będę podejmować zarówno na niniejszej stronie internetowej, blogu, jak i podczas dedykowanych warsztatów, jak również podczas indywidualnych spotkań na żywo, w intymnej atmosferze gabinetu psychologicznego. Postaram się znaleźć i wyjaśnić uniwersalne zasady (prawa), które kierują naszym życiem psychicznym, szczególnie w sferze wizerunku zewnętrznego i jego wpływu na innych ludzi. Natomiast podczas spotkań w gabinecie zmierzymy się z tematami rodzącymi cierpienie i dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu, a także przyjrzymy się tym obszarom, które można wzmocnić, aby poprawić komfort swojego życia przy wsparciu psychologa.

   Indywidualne konsultacje psychologiczne oparte są przede wszystkim na nurcie behawioralno-poznawczym, u podstawy którego znajduje się aktywna współpraca między klientem a psychologiem, wykorzystująca założenia Racjonalnej Terapii Zachowania – polegającej na pracy nad zmianą niezdrowych schematów myślenia oraz zachowania. Metoda szeroko wykorzystywana w psychoterapii, służy także rozwijaniu lepszego radzenia sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak:

  • obniżony nastrój i przygnębienie,
  • problemy w relacjach z partnerem i/lub dziećmi,
  • kłopoty w miejscu pracy,
  • zaburzenia odżywiania,
  • problemy z motywacją,
  • a także wspierająca chęć samorozwoju.

  Kto jest autorem Psychonomii?

   Przewagą PSYCHONOMII jest fakt, że tworzy ją osoba z wykształceniem psychologicznym, która profesjonalnie podchodzi do podejmowanych tematów i przede wszystkim tłumaczy je przez pryzmat psychologii akademickiej, a nie potocznej.

   PSYCHONOMIA to dwa światy – ten wirtualny, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji na tematy psychologiczne, oraz ten realny, który opiera się na indywidualnej pracy psychoterapeutycznej i psychologicznej podczas indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Anna Jerzak psycholog Poznań