PSYCHONOMIA to miejsce, które powstało z pasji do pięknych rzeczy i wiary w naukowe podejście do zjawisk życia codziennego.

Czym jest Psychonomia?

   Nazwa PSYCHONOMIA nie występuje oficjalnie w polskich słownikach psychologicznych. Jest to połączenie greckich słów: psyche (dusza) oraz nomos (prawo) i na nasz wewnętrzny użytek możemy to przetłumaczyć jako prawa rządzące ludzkim postępowaniem, zachowaniem, przekonaniami oraz emocjami. Jest to jednocześnie zakres badań psychologii eksperymentalnej, która podejmuje próbę formułowania niepodważalnych praw i zasad, opisujących nasze życie psychiczne, od myśli, poprzez emocje, aż po zachowanie. Ze względu na tak inspirującą genezę, nazwa PSYCHONOMIA stała się integralną częścią działalności psychologicznej prowadzonej przez psychologa Annę Jerzak.

Sam wybierz, która część Psychonomii najbardziej Ciebie interesuje!

   Nazwa i jej znaczenie sugeruje tematykę, którą będę podejmować zarówno na niniejszej stronie internetowej, blogu, jak i podczas dedykowanych warsztatów, jak również podczas indywidualnych spotkań na żywo, w intymnej atmosferze gabinetu psychologicznego. Postaram się znaleźć i wyjaśnić uniwersalne zasady (prawa), które kierują naszym życiem psychicznym, szczególnie w sferze wizerunku zewnętrznego i jego wpływu na innych ludzi. Natomiast podczas spotkań w gabinecie zmierzymy się z tematami rodzącymi cierpienie i dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu, a także przyjrzymy się tym obszarom, które można wzmocnić, aby poprawić komfort swojego życia przy wsparciu psychologa.

   Indywidualne konsultacje psychologiczne oparte są przede wszystkim na nurcie behawioralno-poznawczym, u podstawy którego znajduje się aktywna współpraca między klientem a psychologiem, wykorzystująca założenia Racjonalnej Terapii Zachowania – polegającej na pracy nad zmianą niezdrowych schematów myślenia oraz zachowania. Metoda szeroko wykorzystywana w psychoterapii, służy także rozwijaniu lepszego radzenia sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak:

  • obniżony nastrój i przygnębienie,
  • problemy w relacjach z partnerem i/lub dziećmi,
  • kłopoty w miejscu pracy,
  • zaburzenia odżywiania,
  • problemy z motywacją,
  • a także wspierająca chęć samorozwoju.

  Kto jest autorem Psychonomii?

   Przewagą PSYCHONOMII jest fakt, że tworzy ją psycholog Anna Jerzak z formalnym wykształceniem psychologicznym, która profesjonalnie podchodzi do podejmowanych tematów i przede wszystkim tłumaczy je przez pryzmat psychologii akademickiej, a nie potocznej.

   PSYCHONOMIA to dwa światy – ten wirtualny, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji na tematy psychologiczne, oraz ten realny, który opiera się na indywidualnej pracy psychoterapeutycznej i psychologicznej podczas indywidualnych konsultacji.

Anna Jerzak psycholog Poznań

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe, podane dobrowolnie, są przetwarzane jedynie w celu realizacji usług psychologicznych oferowanych przez psychologa Annę Jerzak, właścicielkę firmy Psychonomia – usługi psychologiczne, która tym samym jest administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom bez Państwa wyraźnej zgody.
3. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych i dokonania ich sprostowania.

Więcej szczegółów na temat Polityki prywatności i plików cookies w odpowiedniej zakładce w dziale Kontakt i współpraca.